Ad Huizer
Ad Huizer
Mijn naam is Ad Huizer. Ik ben bij ValleiDialoog betrokken geraakt vanwege verschillende factoren. Ten eerste vanuit mijn huidige rol als directeur van Elan, praktijk voor Welzijn, Maatschappelijke Dienstverlening & Therapie. Ten tweede vanuit een stukje eigen ervaring. Ik zal het toelichten.

In onze praktijk zien wij veel burgers die te maken hebben met vragen rondom financiën. Barneveld is een welvarende regio, je zou denken dat hier de financiële problematiek niet speelt. Niets is minder waar. Wel is het mooi om te zien dat we hier grote christelijke gemeenschappen hebben die op allerlei manieren stimuleren om naar elkaar om te zien. Daarnaast hebben we te maken met een Burgerlijke Gemeente die zich inzet voor een goede en laagdrempelige schuldhulpverlening. En natuurlijk is er het Diaconaal Netwerk.

Toch waart ondanks allerlei voorzieningen, ook in onze regio vaker dan je denkt, het armoedespook rond. Denk aan de vele ZZP’ers, harde werkers, maar als opdrachten wegvallen dan eist dat zijn tol. Denk aan mensen die vanwege bepaalde omstandigheden hun baan zijn kwijtgeraakt of hun huis.

In mijn beginperiode als Maatschappelijk Werker, kwam ik bij veel agrarische ondernemers over de vloer. Prachtige bedrijven, hardwerkende gezinnen maar soms zag ik iets achter die mooie buitenkant van de pijn en het verdriet aan de binnenkant. Bedrijven die tegen negatief rendement zich een slag in de rondte werkten. En wéér kwam er een andere maatregel die het nodige aan euro’s opslokte. In die tijd werkten wij al intensief samen met gemeente Barneveld aan het ontwikkelen en perfectioneren van Integrale Schuldhulpverlening.

Het was dan ook geen vraag voor mij toen ik met een collega van Sociaal Werk Nederland over dit thema in gesprek raakte. Natuurlijk moeten we in Barneveld een samenwerkingsverband hebben tussen werkgevers en organisaties die al gespecialiseerd zijn in de materie rondom schuldenproblematiek.

Zo is ValleiDialoog ontstaan. Niet om als nieuwe organisatie het werk van bestaande partijen over te nemen maar juist om bij te dragen om het versnipperde aanbod aan hulpverlening maximaal bij elkaar te brengen.

Ons doel is samen sterk voor sociale en financiële fitheid van onze burgers in de Gelderse Vallei, het werkgebied van Rabobank die ook bij dit project betrokken is.