Wat is het kernachtige leidende principe van waaruit ValleiDialoog® wil werken?

Dat is de noodzaak tot vroegsignalering. Waarom? Mensen met dreigende financiële problemen hebben allemaal de neiging om te lang te wachten voordat zij hulp inroepen. Hierdoor neemt de schade toe. Onbetaalde rekeningen worden achterstanden. Deze leiden tot hoge incassokosten, dat brengt spanning en stress met zich mee.

Er ontstaat dus schade zowel in financieel opzicht (incassokosten, rente op rente enzovoort). Maar er ontstaan ook gezondheidsproblemen bij personen en gezinnen die hiermee te maken hebben. Dat willen wij voorkomen door in te zetten op vroegsignalering.

MEER WETEN?

Samen zorgen we ervoor dat óverleven weer léven wordt. Neem contact met ons op.

Onze werkwijze

  • We richten ons op toeleiders en hen te ondersteunen bij de begeleiding die zij willen bieden aan bijvoorbeeld werknemers met schulden.
  • We zetten ons in voor de inwoner van Barneveld en omgeving, door te verbinden en het laagdrempelig maken van de toegang naar advies, informatie en begeleiding zodat mensen eerder hulp zoeken.
  • Door anoniem informatie beschikbaar te stellen zodat men zonder gevoel van schaamte zich kan oriënteren op de weg naar een oplossing van de financiële problemen. Denk bijvoorbeeld aan een anoniem platform.
  • Door ons te richten op laaggeletterden door eenvoudig toegankelijke informatie beschikbaar te stellen waarmee zij de weg kunnen vinden in het hulpverlenersdoolhof.
  • We richten ons op gezondheid en vitaliteit. Gelukkig ontstaat in de samenleving meer begrip voor de samenhang tussen stress door armoede en schulden en een afname van gezondheid en een verminderde vitaliteit. Met ValleiDialoog dragen wij bij aan de fitheid van mensen. Simpel omdat we met elkaar beseffen dat gezonde mensen meer weerbaar zijn en daardoor meer energie hebben om hun schuldenproblematiek te gaan bestrijden.
  • Wij zijn verbindend. We koppelen bestaande initiatieven aan elkaar, we delen kennis en ervaring, we ondersteunen elkaar waar dat mogelijk is.  Omdat we een gezamenlijk doel nastreven: Nederland Schuldenvrij.

Klik hier als je informatie zoekt voor jezelf. Klik hier als je informatie zoekt voor een ander.

SAMENWERKEN?

ValleiDialoog® werkt samen met de onderstaande partijen:

Rabobank Gelderse Vallei
Elan Barneveld
Welzijn Barneveld
Bibliotheek Barneveld

Wil je met ons samenwerken? Neem contact met ons op.

HET TEAM

Wie zijn wij?

Gijs van Veldhuizen
Miranda van Ooijen
Ellen Alders
Ad Huizer
Willeke Scheele