Veel mensen liggen wakker van geldzorgen, zeker nu met Covid-19. Ze ervaren stress, en krijgen hier klachten van.

Voor henzelf heeft dit impact, maar bijvoorbeeld ook voor u als werkgever. Immers de kans op ziekmelding of afname in productiviteit en kwaliteit in het werk is groot: Bedrijven: Bron Nibud (https://lnkd.in/dnSB-66): 62% v/d bedrijven heeft een werknemer met schuld. Het kost de werkgever € 13.000 per werknemer met een schuld.

Wist je dat: 

  1. 1 op de 5 gezinnen financiële zorgen heeft?
  2. in Nederland ruim 1,7 miljoen gezinnen ‘s nachts wakker liggen van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren?
  3. schuldhulpverlening maar 15% van de mensen met ernstige financiële problemen bereikt?
  4. 62% v/d bedrijven een werknemer met schuld heeft? (bron Nibud (https://lnkd.in/dnSB-66))
  5. werknemers met schulden gemiddeld 6 – 9 werkdagen langer ziek zijn en minder productief en u als werkgever dit al gauw € 13.000 p/jr kan kosten? 
  6. Ook in Barneveld.
  7. Laaggeletterdheid en schulden onlosmakelijk verbonden zijn? En 1 op de 9 mensen in Barneveld laaggeletterd is? 
  8. beroepsgroepen waar laaggeletterdheid veel voorkomt in de bouw en bij productiemachinebedieners is. En dat in Barneveld veel mensen werken in deze sectoren? 

Klik hier als je meer informatie wilt om een ander te helpen.

EEN ANDER HELPEN?

Samen zorgen we ervoor dat óverleven weer léven wordt. Neem contact met ons op.

Meer informatie? Neem contact met ons op.